www.drzonkow.pl
 
 

Druki do pobrania


Data Typ Nazwa - Opis Autor Pobrano
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1327
2014-06-05

Pomoc społeczna- Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

1200
2014-06-05

Fundusz alimentacyjny - oświadczenie o numerze konta bankowego

905
2017-07-31 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
547
2017-07-31 FA-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
533
2017-07-31 ZFA-03 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
590
2017-07-31 ZFA-05oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gosp. członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym pop. okres świadcz
595
2018-09-05 Wniosek na stypendium szkolne/zasiłek szkolny
492
2018-10-31 RODO Klauzula Informacyjna GOPS Jastków
489
2018-11-20 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klub Seniora
555
2018-11-20 Formularz rekrutacyjny - zgłoszenie Klub Seniora
358
2018-11-20 Zał.1 Oświadczenie uczestnika projektu Klub Seniora
370
2018-11-20 Zał.2 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie Klub Seniora
346
2018-11-20 Zał.3 Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia Klub Seniora
355
2018-11-20 Zał.4 Oświadczenie - przetwarzanie danych Klub Seniora
401
2018-11-20 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Klub Seniora
419
2018-11-20 Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej Klub Seniora
335
2018-11-20 Oświadczenie - wizerunek Klub Seniora
347
2019-01-02 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty
593
2019-01-02 KDR-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
410
2019-01-02 KDR-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
443
2019-01-02 KDR-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
411
2020-07-20 SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
237
2020-07-20 SR-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodoatków do zasiłku rodzinnego
181
2020-07-20 ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o chododach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy...
176
2020-07-20 ZSR-07 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrazonej w hektarach przeliczeniowych...
163
2020-07-20 ZSR-08 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie ...
150
2020-07-20 ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce...
136
2020-07-20 ZSR-12 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
134
2020-07-20 SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapmogi z tytułu urodzenia się dziecka
183
2020-07-20 SR-2Z Załącznik do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
158
2020-07-20 SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start
376
2020-07-20 SDS-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start
278
2020-07-20 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia Za życiem
142
2020-07-20 SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
114
2020-07-20 SR-4Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
145
2020-07-20 SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego
152
2020-07-20 SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
225
2020-07-20 SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
190
2020-07-20 SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
130
2020-07-20 SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
174
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - dobry start
119
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka
146
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - specjalny zasiłek opiekuńczy
143
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - świadczenie pielęgnacyjne
113
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - świadczenie rodzicielskie
108
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - świadczenie wychowawcze 500+
161
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - zasiłek pielęgnacyjny
152
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - zasiłek rodzinny
127
2020-07-20 oświadczenie dotyczące zmiany konta bankowego
138
2020-07-20 oświadczenie o zmianie sytuacji
116
2020-07-20 zaświadczenie o wynagrodzeniu
117
2020-08-19 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
170