www.drzonkow.pl
 
 

Druki do pobrania


Data Typ Nazwa - Opis Autor Pobrano
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1253
2014-06-05

Pomoc społeczna- Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

1151
2014-06-05

Fundusz alimentacyjny - oświadczenie o numerze konta bankowego

856
2017-07-31 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
505
2017-07-31 FA-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
491
2017-07-31 ZFA-03 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
545
2017-07-31 ZFA-05oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gosp. członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym pop. okres świadcz
553
2018-09-05 Wniosek na stypendium szkolne/zasiłek szkolny
452
2018-10-31 RODO Klauzula Informacyjna GOPS Jastków
442
2018-11-20 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klub Seniora
497
2018-11-20 Formularz rekrutacyjny - zgłoszenie Klub Seniora
319
2018-11-20 Zał.1 Oświadczenie uczestnika projektu Klub Seniora
326
2018-11-20 Zał.2 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie Klub Seniora
302
2018-11-20 Zał.3 Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia Klub Seniora
311
2018-11-20 Zał.4 Oświadczenie - przetwarzanie danych Klub Seniora
360
2018-11-20 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Klub Seniora
370
2018-11-20 Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej Klub Seniora
291
2018-11-20 Oświadczenie - wizerunek Klub Seniora
303
2019-01-02 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty
541
2019-01-02 KDR-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
362
2019-01-02 KDR-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
395
2019-01-02 KDR-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
363
2020-07-20 SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
179
2020-07-20 SR-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodoatków do zasiłku rodzinnego
131
2020-07-20 ZSR-05 Oświadczenie wnioskodawcy o chododach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy...
124
2020-07-20 ZSR-07 Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrazonej w hektarach przeliczeniowych...
114
2020-07-20 ZSR-08 Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie ...
105
2020-07-20 ZSR-10 Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce...
89
2020-07-20 ZSR-12 Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
88
2020-07-20 SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapmogi z tytułu urodzenia się dziecka
116
2020-07-20 SR-2Z Załącznik do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
99
2020-07-20 SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start
317
2020-07-20 SDS-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start
227
2020-07-20 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia Za życiem
96
2020-07-20 SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
71
2020-07-20 SR-4Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
99
2020-07-20 SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego
104
2020-07-20 SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
135
2020-07-20 SW-1Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
115
2020-07-20 SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
86
2020-07-20 SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
116
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - dobry start
83
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka
88
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - specjalny zasiłek opiekuńczy
96
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - świadczenie pielęgnacyjne
70
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - świadczenie rodzicielskie
68
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - świadczenie wychowawcze 500+
92
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - zasiłek pielęgnacyjny
101
2020-07-20 oswiadczenie pod odpowiedzialnoscia karna - zasiłek rodzinny
87
2020-07-20 oświadczenie dotyczące zmiany konta bankowego
82
2020-07-20 oświadczenie o zmianie sytuacji
77
2020-07-20 zaświadczenie o wynagrodzeniu
74
2020-08-19 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
109