www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2019

2019.10.03, autor: Anna Plewa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz 1507, z późn. zm.), których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do tut. Ośrodka celem wypełnienia stosownych dokumentów.

Realizacja dostaw artykułów w ramach PO PŻ podprogram 2019 zgodnie z wytycznymi z dnia 13.08.2019 roku rozpocznie się w grudniu 2019 roku. Dokładna data wydawania produktów żywnościowych zostanie umieszczona na stronie internetowej w późniejszym terminie.

« wróć do spisu