www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Projekt „Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z woj. lubelskiego”

2015.02.23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” zaprasza do udziału w projekcie „Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z woj. lubelskiego”  realizowanym w ramach Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Program przeznaczony jest dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie z województwa lubelskiego, bez określonej granicy wieku. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach

Terminy szkoleń: wrzesień 2014r.-czerwiec 2015r. Szkolenia odbywać się będą w weekendy (piątek- niedziela).

W ramach projektu funkcjonuje INTERNETOWY PUNKT KONSULTACYJNY, który jest formą całodobowego wsparcia dla osób zagrożonych zjawiskiem przemocy.  Internetowy Punkt Konsultacyjny zapewnia anonimową i bezpłatną pomoc specjalisty (psychologa lub prawnika). Osoby zainteresowane skorzystaniem z porady specjalisty, proszone są o przesłanie informacji/ zapytania na adres: przemoc.pulawy@gmail.com

Więcej szczegółowych informacji dotyczących projektu udzieli: Biuro Projektu tel. 604 056 733, www.barwyteczy.pl.

« wróć do spisu