www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2014.12.17

INFORMACJA

 o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie  informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. finansowo-księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie  została wybrana

Pani Sylwia Pliszka zam.Borków

 

Uzasadnienie

Pani Sylwia Pliszka  spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Posiada odpowiednie wykształcenie do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na

danym stanowisku pracy. Podczas  rozmowy  kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością

przepisów dotyczących rachunkowości,  przepisów prawa związanych z sektorem finansów

publicznych, kodeksem postępowania administracyjnego, a także podstawową znajomością zasad

funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Jest osobą komunikatywną, opanowaną o wysokiej kulturze osobistej.

 

 

                                                                                                                       Kierownik

                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                       w Jastkowie

                                                                                                             Wanda Pyszniak-Adamczyk

 

« wróć do spisu