www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

2018.01.10

 

Zarządzenie Nr 1/2018

Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie

z dnia 2 stycznia 2018r.

 

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie

 

 

 

 

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z póź. zm.) oraz § 13 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XX/137/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. - zarządzam co następuje :

 

 

§ 1. Ustalam dzień wolny od pracy w dniu 2 lutego 2018r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 6 stycznia 2018r.

 

 

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

« wróć do spisu