www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Zimowa aura przed nami!

2017.11.20

 

 

Zima jest szczególną porą roku. Niska temperatura, długotrwałe i intensywne opady śniegu mogą prowadzić do odmrożeń, wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji do bezpośredniego zagrożenia życia. Przygotowanie się do tej trudnej pory roku to m. in. zakup opału, ciepłych ubrań czy obuwia. Dokonujemy naprawy pieców i przeglądu wyciągów kominowych. Zdecydowana większość mieszkańców naszej Gminy pierwsze przygotowania do zimy ma już za sobą. Są jednak osoby i rodziny, które ze względu na podeszły wiek, choroby, niesamodzielność, samotność, bezdomność oraz inne trudne sytuacje życiowe nie poradzą sobie, aby samodzielnie przygotować się do tej szczególnej pory roku i bezpiecznie przetrwać ten okres. Reagujmy więc na osoby potrzebujące wsparcia , które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i osób bliskich. Zwróćmy, też uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu, ponieważ to one są najczęściej ofiarami niskich temperatur. Podjęcie działań profilaktycznych i osłonowych w zakresie pomocy osobom potrzebującym pozwoli uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

Tutejszy Ośrodek uprzejmie prosi o informowanie pracowników socjalnych osobiście w siedzibie ośrodka pomocy społecznej lub telefonicznie pod numerem 81 50-22-477 lub 81 50-22-085, jak również pracowników innych instytucji Gminy Jastków zobligowanych do udzielenia pomocy o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi .

 

Kierownik GOPS

Wanda Pyszniak – Adamczyk

« wróć do spisu