www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Informacja POPZ

2017.11.07

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

                                                           INFORMACJA

Celem ogólnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2017
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Jastków pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

1.    Grupa osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:

·      bezdomni

·      niepełnosprawni

·      migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

·      pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11, który określa, iż pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

2.    Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa

Organizacje Partnerskie Regionalne i Organizacje Partnerskie Lokalne uczestniczące
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

·      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie wydaje osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym do pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Na terenie Gminy Jastków Organizację Partnerską Lokalną stanowi Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach.

·      Organizacje Partnerskie Regionalne i Organizacje Partnerskie Lokalne mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.

 

3.    FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2017 – LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA

            OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2017 R. DO CZERWCA 2018R.

            POMOC ŻYWNOŚCIOWA W FORMIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH POWINNA BYĆ WYDAWANA OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM RÓWNOMIERNIE W TRAKCIE CAŁEGO OKRESU DYSTRYBUCJI W PODPROGRAMIE 2017

LP

Asortyment

Waga opakowania

Ilość sztuk dla 1 osoby przez 11 m-cy

Waga dla 1 osoby przez 11 m-cy

1.

Groszek z marchewką

0,4 kg

10

4 kg

2.

Fasola biała

0,4 kg

10

4 kg

3.

Koncentrat pomidorowy

0,16 kg

11

1,76 kg

4.

Buraczki wiórki

0,35 kg

3

1,05 kg

5.

Powidła śliwkowe

0,3 kg

5

1,5 kg

6.

Makaron jajeczny

0,5 kg

9

4,5 kg

7.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

0,5 kg

1

0,5 kg

8.

Ryż biały

1 kg

4

4 kg

9.

Kasza gryczana

0,5 kg

4

2 kg

10.

Herbatniki maślane

0,2 kg

3

0,6 kg

11.

Mleko UHT

1 l

7

7 l

12.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,4 kg

6

2,4 kg

13.

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85 kg

2

1,7 kg

14.

Szynka drobiowa

0,3 kg

10

3 kg

15.

Szynka wieprzowa mielona

0,3 kg

7

2,1 kg

16.

Pasztet wieprzowy

0,16kg

4

0,64 kg

17.

Filet z makreli w oleju

0,17 kg

10

1,7 kg

18.

Cukier biały

1 kg

4

4 kg

19.

Olej rzepakowy

1 l

4

4 l

      Suma

50,45


            DEFINICJA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017.
Roczny limit pomocy żywnościowej wynosi 50,45 kg.

GRUPY TOWAROWE

·      ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

·      Groszek z marchewką

·      Fasola biała

·      Koncentrat pomidorowy

·      Buraczki wiórki

·      Powidła śliwkowe

·      ARTYKUŁY SKROBIOWE

·      Makaron jajeczny

·      Makaron kukurydziany bezglutenowy

·      Ryż biały

·      Kasza gryczana

·      Herbatniki maślane

·      ARTYKUŁY MLECZNE

·      Mleko UHT

·      Ser podpuszczkowy dojrzewający

·      ARTYKUŁY MIĘSNE

·      Gulasz wieprzowy z warzywami

·      Szynka drobiowa

·      Szynka wieprzowa mielona

·      Pasztet wieprzowy

·      Filet z makreli w oleju

·      TŁUSZCZE

·      Olej rzepakowy

·        CUKIER BIAŁY

4.    Czas trwania programu od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r.

5.    Województwo lubelskie obsługuje Fundacja Bank Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin

6.    Działania towarzyszące:

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego a mianowicie:

·       kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

·      warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

·      programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

·      warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego,
z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).

W dniu 10.11.2017r. w ramach działań towarzyszących przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarno- ekonomiczne dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.


7. Skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji
           
            Osoby najbardziej potrzebujące, biorące udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu  realizacji dystrybucji przez Organizację Partnerską Lokalną do Organizacji Partnerskiej Regionalnej, Organizacji Partnerskiej o Zasięgu Ogólnopolskim lub Ponadregionalnym lub Instytucji Zarządzającej czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.