www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Informacja POPŻ

2017.04.07

INFORMACJA

Celem ogólnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2016
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

 1. Grupa osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni

  • niepełnosprawni

  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

  • pozostałe osoby odbiorców spełniające kryteria określone w pkt 11

 2. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
  od 01.01.2017r.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do |korzystania z pomocy społecznej,
tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 1. Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa

Organizacje Partnerskie Regionalne i Organizacje Partnerskie Lokalne uczestniczące
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie wydaje osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazuje organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Na terenie Gminy Jastków Organizację Partnerską Lokalną stanowi Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach.

  • Organizacje Partnerskie Regionalne i Organizacje Partnerskie Lokalne mogą
   w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z załącznika nr 5 część B do wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem załącznika nr 5 część A do wytycznych przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.

  • Organizacje Partnerskie Regionalne i Organizacje Partnerskie Lokalne mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

 1. FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2016 – LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2016 DO CZERWCA 2017

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W FORMIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH POWINNA BYĆ WYDAWANA OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM RÓWNOMIERNIE W TRAKCIE CAŁEGO OKRESU DYSTRYBUCJI W PODPROGRAMIE 2016

LP

Asortyment

Waga opakowania

Ilość sztuk dla 1 osoby przez 11 m-cy

Waga dla 1 osoby przez 11 m-cy

1

Makaron jajeczny

0,5kg

10

5kg

2

Ryż biały

1kg

5

5kg

3

Herbatniki

0,2kg

10

2kg

4

Mleko UHT

1l

9

9l

5

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,4kg

6

2,40kg

6

Groszek z marchewką

0,4kg

8

3,20kg

7

Fasola biała

0,4kg

8

3,20kg

8

Koncentrat pomidorowy

0,16kg

8

1,28kg

9

Powidła śliwkowe

0,3kg

4

1,20kg

10

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85kg

5

4,25kg

11

Filet z makreli w oleju

0,17kg

8

1,36kg

12

Szynka drobiowa

0,3kg

9

2,70kg

13

Cukier biały

1kg

4

4kg

14

Olej rzepakowy

1l

4

4l

15

Szynka wieprzowa

0,3kg

1

0,3kg

16

Pasztet wieprzowy

0,16kg

1

0,16kg

Suma

48,59


DEFINICJA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.
Roczny limit pomocy żywnościowej wynosi 48,59 kg.

GRUPY TOWAROWE

  • ARTYKUŁY SKROBIOWE

   • Makaron jajeczny

   • Ryz biały

   • Herbatniki

  • ARTYKUŁY MLECZNE

   • Mleko UHT

   • Ser podpuszczkowy dojrzewający

  • ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

   • Groszek z marchewką

   • Koncentrat pomidorowy

   • Powidła śliwkowe

   • Fasola biała

  • ARTYKUŁY MIĘSNE

   • Gulasz wieprzowy z warzywami

   • Filet z makreli w oleju

   • Szynka drobiowa

   • Szynka wieprzowa mielona

   • Pasztet wieprzowy

  • TŁUSZCZE

   • Olej rzepakowy

   • Cukier biały

 1. Czas trwania programu od sierpnia 2016 do czerwca 2017.

 2. Województwo lubelskie obsługuje Fundacja Bank Żywności w Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin

 3. Działania towarzyszące:

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,

  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

  • warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego,
   z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).

 

 1. Od 2017 roku więcej osób może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Wdrażania Programu. Zmiany zostały zawarte
  w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

    1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

 • kwiecień 2017r.


9. Skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji

Osoby najbardziej potrzebujące, biorące udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez Organizację Partnerską Lokalną do Organizacji Partnerskiej Regionalnej, Organizacji Partnerskiej o Zasięgu Ogólnopolskim lub Ponadregionalnym lub Instytucji Zarządzającej czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

« wróć do spisu