www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Projekt PUP w Lublinie "Startuj z nami po sukces zawodowy II"

2016.07.04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie zaprasza:

 • Absolwentów szkół zawodowych, średnich zawodowych oraz policealnych,
 • Zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne/poszukujące pracy,
 • Osoby, które do jednego roku od ukończenia szkoły wyjadą na staż zagraniczny.

(wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie)

do udziału w projekcie „Startuj z nami po sukces zawodowy II” organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zapewniony będzie:

 • 60-dniowy staż zawodowy w miejscowości Bad Freienwalde w Niemczech,
 • transport do miejsca odbywania stażu i z powrotem,
 • transport lokalny,
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w Niemczech,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
 • opiekę mentora podczas odbywania stażu,
 • przygotowanie językowe i kulturowe przed wyjazdem na staż (intensywny kurs języka niemieckiego),
 • kieszonkowe- ok. 3.500 zł na cały wyjazd,
 • program kulturowy- wycieczki, ogniska, dyskoteki,
 • na zakończenie stażu certyfikat Europass.

Staż można odbyć w zawodach:

mechanika samochodowego, montera instalacji sanitarnej, cieśli budowlanego, technologa robót wykończeniowych w budownictwie, pracownika ogólnobudowlanego, piekarza, kelnera, kucharza, cukiernika, barmana, opiekuna osoby starszej.

Planowany harmonogram:

Lipiec-sierpień 2016r- staż zagraniczny dla pierwszej grupy (ok. 15 osób)

Wrzesień-październik 2016r. – staż zagraniczny dla drugiej grupy (ok. 15 osób)

W sprawie rekrutacji do w/w projektu prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie - p. Łukasz Ipnar tel. (81) 745-18-16 wew. 271, l.ipnar@puplublin.pl, lub z tut. ośrodkiem.

« wróć do spisu