www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Złotówka za złotówkę

2016.02.09

Od 1 stycznia 2016 roku rodziny, które przekroczą próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych  mają szansę na pobieranie zasiłku. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia rodzinne będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Wprowadza to ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy i świadczeniach rodzinnych. (Dz. U z 2015 roku poz. 995). Od 1 stycznia 2016 roku, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia rodzinne nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Po zmianie za każde przekroczenie progu dochodowego rodziny  o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny. W praktyce oznacza to, że otrzymywana przez rodzinę pomoc zostanie zmniejszona o taką kwotę, o jaką przekroczy kryterium dochodowe  jej dochód. Pomoc zostanie wstrzymana w momencie, kiedy różnica będzie wynosiła mniej niż 20 zł. Zasada "Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. « wróć do spisu