www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Zbliża się okres zimowy, pamiętajmy o potrzebujących.

2015.11.06

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zwraca się do mieszkańców Gminy Jastków
z apelem, aby nie przechodzili obojętnie obok osób potrzebujących wsparcia. Zwróćmy uwagę na sąsiadów, zapukajmy do drzwi tam, gdzie podejrzewamy, że nasza pomoc może być potrzebna. Aktywna postawa społeczności lokalnej wobec osób zagrożonych negatywnymi skutkami zimy pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych i pomocowych.

Prosimy o informowanie pracowników socjalnych osobiście lub telefonicznie pod numerem 81 50-22-477 lub 81 50-22-085 , jak również pracowników innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nawet najlepsze przygotowanie instytucji nie zastąpi zwykłej ludzkiej czujności. Wobec tego zachęcamy Państwa do zgłaszania informacji o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców Naszej Gminy także pod numer alarmowy 112.

Pamiętajmy- jeden telefon może uratować ludzkie życie.

Wyrażam przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na podjęcie stosownych działań profilaktycznych i osłonowych, które będą przejawem troski o najsłabszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines społeczny mieszkańców i pozwoli uniknąć tragicznych
w skutkach następstw zimy.

Szczegółowy rejestr schronisk i noclegowni znajduje się na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego : www.lublin.uw.gov.pl w zakładce Urząd → Wydziały→ Wydział Polityki Społecznej → Wsparcie osób bezdomnych→ Rejestr Placówek zapewniających miejsce noclegowe.

 

Kierownik GOPS

Wanda Pyszniak - Adamczyk

 

« wróć do spisu