www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU :: ZNAK SPRAWY: GOPS.262.3.2020

2020.09.25

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych.

« wróć do spisu