www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Informacja z otwarcia ofert, Znak sprawy: GOPS.262.2.2020

2020.09.04

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. - dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów.

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

« wróć do spisu