www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy: GOPS.262.2.2020

2020.08.11

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów.

Załączniki:
  1. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu 11 sie 2020 — 806 KB
  2. Formularz ofertowy 11 sie 2020 — 717 KB
  3. Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy 11 sie 2020 — 14,3 KB
  4. Dane kadry dydaktycznej wskazanych do realizacji zamówienia 11 sie 2020 — 491 KB
  5. Wzór umowy 11 sie 2020 — 763 KB
« wróć do spisu