www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Program Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020

2020.06.08

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2020

 

Gmina Jastków w roku 2020 przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

1. Program kierowany jest do  członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności /osobami z orzeczeniami równoważnymi.


2. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej), pobytu całodobowego (w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody) lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji/dietetyki.

 

3. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz całodobowego będą świadczone przez gminę we współpracy z powiatem, natomiast specjalistyczne poradnictwo oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki będzie realizowane wyłącznie przez powiat.

 

4.Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

5. W roku 2020 ustalone są następujące limity :

1) 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,

2) 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,

3)40 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji/dietetyki.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”,

2) karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,

3) orzeczenie o niepełnosprawności.

 

7.Nabór jest ciągły, do wyczerpania środków.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie, Sieprawice 24, 21- 002 Jastków , telefon : 81( 502-04-77 lub 81 ( 502-20-85 ).

 

 

 

 

« wróć do spisu