www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

2020.12.17

Referent ds. stypendium szkolnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz spraw kadrowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

Załączniki:
 1. Pełna treść ogłoszenia 17 gru 2020 — 25,7 KB
 2. Informacja o wynikach naboru 31 gru 2020 — 168 KB
czytaj więcej »

Poszukujemy osoby chętnej do opieki nad osobą niepełnosprawną

2020.12.15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie pilnie poszukuje osób chętnych
do świadczenia opieki nad osobą niepełnosprawną w ramach opieki wytchnieniowej.

czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 16/2020

2020.12.09

Ustalam dzień wolny od pracy w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 26 grudnia 2020 r.

czytaj więcej »

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach

2020.11.23

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert GOPS.262.3.2020

2020.10.15

czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty GOPS.262.3.2020

2020.10.15

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2020.10.07, autor: Aneta Zawisza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że do dnia 30 października 2020 roku będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2020.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU :: ZNAK SPRAWY: GOPS.262.3.2020

2020.09.25

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych.

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, Znak sprawy: GOPS.262.2.2020

2020.09.04

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. - dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów.

Pełna treść ogłoszenia [PDF]

czytaj więcej »

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE

2020.08.12, autor: Aneta Zawisza

1. PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy: GOPS.262.2.2020

2020.08.11

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów.

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert

2020.07.28

w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. - dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów wraz z przeprowadzeniem egzaminów.

Pełna treść ogłoszenia PDF

czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: GOPS.262.1.2020

2020.07.14

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów.

czytaj więcej »

Zarządzenie Nr 11/2020

2020.07.09

Ustalam dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 15 sierpnia 2020 r.

czytaj więcej »

Program Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020

2020.06.08

 

Gmina Jastków w roku 2020 przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ URUCHAMIA CENTRUM INFORMACJI DLA SENIORÓW W POSTACI PLATFORMY POD NAZWĄ ABCSENIOR.COM

2020.04.10

czytaj więcej »

Konsultacje prawne, porady pedagogiczne i psychologiczne

2020.04.01

Stowarzyszenie Rysa realizuje zlecone przez Powiat Lubelski -

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Wydawanie żywności

2020.02.25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że w dniu 03 marca 2020 roku w godz. od 08.00 do 14.30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszenkach

czytaj więcej »

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna”.

2020.01.23, autor: Anna Kniaziuk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0011/19 realizowanego przez Gminę Jastków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Jastków w okresie: 01.01.2020r. do 31.12.2022r. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Gminy Jastków, korzystające ze wsparcia GOPS w Jastkowie. Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech turach w m-cu I – II. 2020r., I i II 2021r. oraz I i II.2022r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sieprawice 24, 21-002 Jastków. czytaj więcej »

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2019

2019.10.10

Powiat lubelski zaprasza do udziału w programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, realizowanego w formie specjalistycznego poradnictwa dofinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosp

czytaj więcej »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2019

2019.10.03, autor: Anna Plewa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019.

czytaj więcej »

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO W GMINACH: JASTKÓW, LUBARTÓW, NIEMCE, SPICZYN

2019.10.02, autor: Aneta Zawisza

Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z GOPS w Jastkowie, GOPS w Lubartowie, OPS w Niemcach i GOPS w Spiczynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce, Spiczyn”

czytaj więcej »

Trwają zapisy na zajęcia w ramach projektu "Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków"

2019.09.26

Gmina Jastków w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków.

Więcej informacji tutaj.

czytaj więcej »

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków

2019.09.25

Trwają zapisy na zajęcia w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Jastków”

czytaj więcej »

Zostań rodziną wspierającą!

2019.09.25

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie z s. w Sieprawicach zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin z trudnościami  opiekuńczo – wychowawczymi.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

2019.08.16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie pilnie poszukuje osób chętnych
do świadczenia opieki nad osobą niepełnosprawną w ramach opieki wytchnieniowej.

czytaj więcej »

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

2019.08.02

W związku podpisaną umową na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019r.

Gmina Jastków ogłasza nabór wniosków do programu, z którego mogą skorzystać mieszkańcy.

 

czytaj więcej »

PODPROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2018 – efekty

2019.07.25

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach z terenu województwa lubelskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego

  ...

czytaj więcej »

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

2019.07.22

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/informacja-o-wynikach-naboru-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-gminnym-osrodku-pomocy-spolecznej-w-jastkowie.htm

czytaj więcej »

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ WSTĘPNEJ SELEKCJI NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

2019.07.15

www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/protokol-z-przeprowadzonej-wstepnej-selekcji-naboru-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-gminnym-osrodku-pomocy-spolecznej-w-jastkowie.htm

czytaj więcej »

OFERTA PRACY

2019.07.03

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/oferta-pracy.htm

czytaj więcej »

Informacja

2019.07.03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, iż od dnia 1 lipca 2019r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021, świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2019/2020, fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2019/2020 oraz świadczenie ,,Dobry start" można składać przez internet za pośrednictwem:

- systemów teleinformatycznych banków krajowych,

- ministerialnej Platformy Usługowo- Informacyjnej ,,Emp@tia" (empatia.mrpips.gov.pl),

- PUE ZUS.

W nazwie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego wybrać należy GOPS Jastków, natomiast w adresie organu: Sieprawice 24, 21-002 Jastków.

 

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie tut. ośrodka, tj. Sieprawice 24.

czytaj więcej »

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

2019.06.19

Pełna treść ogłoszenia

czytaj więcej »

Wydawanie żywności

2019.05.08

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku w godz. od 08.00 do 14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszenkach będą wydawane paczki żywnościowe

 

czytaj więcej »

2019.04.03

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

 

Spójrz prawdzie w oczy! Reaguj!

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2019.02.21, autor: Aneta Zawisza

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach informuje, że w dniu 22 lutego 2019 roku w godz. od 08.00 do 14.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszenkach będą wydawane paczki żywnościowe

czytaj więcej »

Nowe zmiany w Karcie Dużej Rodziny

2018.12.24, autor: Aneta Zawisza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, iż od 1 stycznia 2019r. o Kartę Dużej Rodziny

czytaj więcej »

Biała Niedziela

2018.12.10, autor: Aneta Zawisza

czytaj więcej »

Klub Seniora w Jastkowie

2018.11.20

Pełna treść ogłoszenia...

czytaj więcej »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018

2018.11.15

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Pełna treść ogłoszenia.

czytaj więcej »

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018.10.31

czytaj więcej »

Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS Jastkow

2018.07.30, autor: Anna Kniaziuk

czytaj więcej »

EFEKTY PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017

2018.07.27

czytaj więcej »

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW SKŁADANYCH W WERSJI PAPIEROWEJ

2018.07.20

czytaj więcej »

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW SKŁADANYCH ELEKTRONICZNIE

2018.07.18

czytaj więcej »

Informacja o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie.

2018.07.16, autor: Anna Kniaziuk

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

2018.06.28, autor: Magdalena Poleszak

Stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami po kliknięciu na ten link.

czytaj więcej »

PROGRAM DOBRY START

2018.06.19

PROGRAM DOBRY START

 

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wyprawkę otrzymają również dzieci, które ukończyły 20. i 24. rok życia pod warunkiem, że w tym samym roku kalendarzowym rozpoczną one rok szkolny.

 

Świadczenie „Dobry Start” może otrzymać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka oraz osoba ucząca się.

 

Świadczenie dobry start wypłacane jest raz w roku w kwocie 300,00 zł na każde uczące się dziecko, bez względu na dochód rodziny.

 

 

Miejsce składania wniosków

 

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” mieszkańcy gminy Jastków mogą składać w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie, oraz drogą elektroniczną za pomocą bankowości lub na portalu empatia.mrpips.gov.pl.

 

Wnioski należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania a nie zameldowania

 

 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka)

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,

zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje

te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

 

Terminy składania wniosków

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku

Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (do pobrania)

 

 

 

 

czytaj więcej »

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018.05.25

czytaj więcej »

Punkt konsultacyjny

2018.01.18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje, iż w siedzibie tutejszego ośrodka działa Punkt konsultacyjny. Terapeuta udziela porad specjalistycznych z zakresu leczenia uzależnień oraz wsparcia i pomocy rodzinom w przezwyciężaniu problemu przemocy w rodzinie.

Z porad specjalisty można skorzystać w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu:

81 50 – 20 – 477 lub 81 50 – 22 – 085.

czytaj więcej »

Grupy AA „Od Nowa”

2018.01.18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że spotkania Grupy AA „Od Nowa” odbywają się w każdą środę o godz. 18:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie.

czytaj więcej »

ASYSTENT RODZINY

2018.01.17

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O PRACĘ !!!

2018.01.16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko: opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie ośrodka lub telefoniczny (+ 48) 81 50-20-477 lub (+ 48) 81 50-22-085.

czytaj więcej »

Zarządzenie w sprawie dnia wolnego

2018.01.10

czytaj więcej »

Magiczny czas… Wigilia Bożego Narodzenia

2018.01.03

czytaj więcej »

Przemoc w rodzinie

2017.12.01

czytaj więcej »

Zimowa aura przed nami!

2017.11.20

czytaj więcej »

Informacja POPZ

2017.11.07

Celem ogólnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2017
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Jastków pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 

czytaj więcej »

Informacja o działaniach towarzyszących w ramach PO PŻ

2017.11.07

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

czytaj więcej »

Paczki żywnościowe wydawane w UG Jastków

2017.11.07

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach informuje, że w dniach 10 i 13 listopada 2017 roku ...

czytaj więcej »

Projekt 11.2 "Zintegrowany system wsparcia rodziny"

2017.10.05

czytaj więcej »

APEL O POMOC

2017.09.19

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

2017.08.22

czytaj więcej »

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

2017.07.27

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

czytaj więcej »

Informacja o terminie składania wniosków na okres 2017/2018

2017.07.14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie przypomina, że okres na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się 30 września 2017r. Oznacza to, że aby
pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

czytaj więcej »

Bezpłatne badanie mammograficzne

2017.05.17

W nawiązaniu do pisma przesłanego przez LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul. Nocznickiego 8a, 81-454 Gdynia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje, że w dniu 8 czerwca 2017r. przy Szkole Podstawowej w Jastkowie, al. Warszawska 43 odbędzie się bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badanie mammograficzne wykonywane będzie w mammobusie.

Chęć uczestnistwa w badaniu należy zgłosić pod nr telefonu 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej »

Ogłoszenie w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników GOPS w Jastkowie

2017.04.10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie z dnia 31.03.2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie ustalono:

1. dzień wolny od pracy w dniu 16 czerwca 2017r. (piątek) w zamian za odpracowany dzień w dniu 3 czerwca 2017r. (sobota).

2. dzień wolny od pracy w dniu 22 grudnia 2017r. w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 11 listopada 2017r.

czytaj więcej »

Informacja o działaniach towarzyszących w ramach PO PŻ

2017.04.07

Zapraszamy do udziału w działaniach towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2017r. w salce katechetycznej w Jastkowie w godzinach :

czytaj więcej »

Informacja POPŻ

2017.04.07

    1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
     w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


     INFORMACJA

Celem ogólnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogramu 2016
jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

czytaj więcej »

Wydawanie żywności POPŻ

2017.04.07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że w dniu 07 kwietnia 2017 roku
w godz. od 08,00 do 10,00 w budynku Urzędu Gminy w Jastkowie będą wydawane paczki żywnościowe dla osób, które zostały zakwalifikowane w okresie po 01 stycznia 2017 roku do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2016.

czytaj więcej »

Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

2017.01.30

Informacja o wynikach naboru

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

 

czytaj więcej »

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dn. 10.01.2017r. na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

2017.01.24

czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

2017.01.10

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2016.11.22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach po raz kolejny rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
czytaj więcej »

BIAŁA NIEDZIELA

2016.10.28

Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców gminy do skorzystania z bezpłatnych porad lekarzy: neurologa, laryngologa, kardiologa, reumatologa, okulisty, endokrynologa  i toksykologa w ramach Białej Niedzieli, która odbędzie się 6 listopada w godzinach 9.00 - 15.00. Liczba miejsc do danego specjalisty jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzi Sekretariat Urzędu Gminy  Jastków w terminie od 27.10.2016 r. do 03.11.2016 r. W przypadku rezygnacji z badania prosimy o niezwłoczny kontakt i odwołanie wizyty. czytaj więcej »

Ogłoszenie

2016.07.08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko: opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz osób chętnych do świadczenia wolontariatu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. ośrodkiem.

czytaj więcej »

Projekt PUP w Lublinie "Startuj z nami po sukces zawodowy II"

2016.07.04

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

2016.07.04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie przyjmie używane, w dobrym stanie sprzęty gospodarstwa domowego, meble celem przekazania osobom potrzebującym z terenu Gminy Jastków. Prosimy o kontakt telefoniczny z tut. ośrodkiem pod numerem telefonu 81 50-20-477 oraz 81 50-22-085.
czytaj więcej »

Świadczenie rodzicielskie

2016.02.09

Nowe świadczenie rodzinne od stycznia 2016r. czytaj więcej »

Złotówka za złotówkę

2016.02.09

Nowe zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016 czytaj więcej »

Zbliża się okres zimowy, pamiętajmy o potrzebujących.

2015.11.06

Nieuchronnie zbliża się okres zimowy. Większość z nas zadbała o staranne przygotowanie się
do tego okresu. Jednak są osoby, które ze względu na podeszły wiek, choroby, niesamodzielność, samotność, bezdomność oraz różne sytuacje losowe nie poradzą sobie samodzielnie bez pomocy innych. Niekorzystne warunki atmosferyczne przejawiające się znacznym spadkiem temperatur, opadami mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

czytaj więcej »

Zmiany w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

2015.09.21

czytaj więcej »

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2015

2015.07.08

czytaj więcej »

Nabór wniosków na realizację nowych pokryć dachowych

2015.03.05

czytaj więcej »

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2015.03.04

czytaj więcej »

Poszukujemy wolontariuszy

2015.03.04

czytaj więcej »

Projekt „Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z woj. lubelskiego”

2015.02.23

czytaj więcej »

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2014.12.17

czytaj więcej »

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. finansowo-księgowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie

2014.12.11

czytaj więcej »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2014.11.21

czytaj więcej »

2014.03.05

Informacja o akcji "Czysty Aniołek"

czytaj więcej »